# Veel uitleg

# minder uitleg

Met De Limutatiezaak© zetten we de circulaire economie mee op de kaart in Limburg.

 

We zijn twee Limburgse partners, een private onderneming en een Beschutte Werkplaats, en we bundelen onze krachten. Onze insteek is creatief, innovatief, sociaal en ecologisch.

 

Het doel?

Duurzame welvaart verwezenlijken voor iedereen.

 

Het project hebben we DE LIMUTATIEZAAK© gedoopt, met ‘mutatie’ in het hart van de boodschap.

 

SNOKX en BEWEL bundelen hun krachten en zetten met De Limutatiezaak de cirkulaire economie mee op de kaart in Limburg.

Duurzame welvaart voor iedereen

 

Onder meer dankzij de snel evoluerende technologie, slagen we er steeds beter in welvaart te creëren voor zoveel mogelijk mensen.

 

Met de toename van de wereldbevolking groeit evenwel ook het besef dat de grondstoffen niet eindeloos voorradig zijn. Ook de klimaatopwarming leert ons dat we zorgzaam moeten omspringen met de rijkdommen van onze planeet.

 

Een deel van de oplossing zit in het hergebruiken van materiaal. Vanuit deze overtuiging bouwen we met DE LIMUTATIEZAAK© aan een nieuw merk en product-dienst-systeem dat beantwoordt aan de vraag naar oplossingen die voor meer welvaart zorgen, betekenisvol zijn en tegelijk de druk op grondstoffen en het klimaat verminderen.

 

Circulair + Innovatief + Inclusief

 

DE LIMUTATIEZAAK© wil producten en systemen fundamenteel herdenken en afstappen van het traditionele model van vervaardigen en verkopen.

 

Aan de hand van slim design gaan voorwerpen langer mee, kunnen ze makkelijk hersteld en herbruikt worden. Dat is de essentie van de ‘circulaire economie’, waarbij producten zo weinig mogelijk worden vernietigd na hun levensduur.

 

Nieuwe en vernieuwende technologieën en concepten spelen daarbij een vooraanstaande rol. Een evolutie die nu ook al merkbaar is met de doorgedreven digitalisering in de kennis- en maakindustrie, de zogenaamde Industrie 4.0.

 

Met de LIMUTATIEZAAK© willen we ook actief meebouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Daarom zien we de doelgroepmedewerkers van BEWEL als een essentiële schakel in de realisatie van het project

 

'Smart' product-service portfolio

 

Een eerste idee gaat over breed inzetbare, modulaire en vlot configureerbare meubel- of productconcepten ontwikkelen. Die zijn bestemd voor permanent of tijdelijk gebruik in zowel de publieke als de private sfeer. Deze producten en/of de diensten moeten duidelijke functionele én emotionele voordelen bieden bij het wonen, werken en/of feesten.

 

Concrete denkpistes zijn bijvoorbeeld het voorzien van originele zitplaatsen om te relaxen op het werk, oplossingen die eten tijdens festivals aangenamer maken of ingrepen die het straatbeeld verfraaien. Het moet gaan om producten of diensten die de gebruikers en de omgeving echt nodig hebben. Die komen bij voorkeur tot stand op basis van reststromen.

 

Tegen deze achtergrond werd een workshop met studenten productdesign (3 BACH) aan de LUCA School of Arts opgezet rond betekenisvolle productconcepten uit gerecycleerde palletten. De resultaten zullen de ontwikkeling van een eerste ‘smart’ product-dienstportfolio inspireren.

 

Meerwaarde voor Limburg en Vlaanderen

 

DE LIMUTATIEZAAK© betekent het begin van een structurele samenwerking. Op termijn willen we een nieuwe entiteit oprichten om samen het merk en het product-dienst-systeem te implementeren en te exploiteren.

 

Het resultaat zal groter zijn dan de som van de strategische en creatieve expertise van SNOKX en de logistieke en productiecapaciteit van BEWEL. Het project herwaardeert producten en grondstoffen, in eerste instantie afkomstig van Limburgse ondernemingen. Zo leggen we de fundamenten van een innoverend netwerk, waar de Provincie Limburg en bij uitbreiding Vlaanderen de vruchten van plukken.

 

Kortom, DE LIMUTATIEZAAK© draagt bij aan de transitie van onze regio naar een circulaire economie en aan het ontstaan van innoverende netwerken en economische clusters in dit verband. Provincie Limburg en VLAIO zien alvast potentieel in onze businesscase. Zij steunen ons project met 50.000 euro, zodat dit idee twee jaar kan rijpen binnen een pilootproject.

 

 

Zijn jullie een bedrijf dat ook wil ‘limuteren'?

 

Laat het weten!

 

KLIK HIER

 

 

SNOKX bvba investeert in meerwaardecreatie voor mens en business.

 

De focus ligt daarbij op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor bedrijven en organisaties die tot de verbeelding spreken, het hart en de ziel van mensen raken.

 

snokx.be

 

BEWEL vzw (Beschermde Werkplaatsen Limburg) is er van overtuigd dat personen met een afstand tot de arbeidsmarkt relevante arbeid kunnen leveren, en dat werken een menselijke, maatschappelijke én economische toegevoegde waarde oplevert.

 

Met 2.000 medewerkers en 9 vestigingen, verspreid over de provincie, is Bewel de derde grootste werkgever van Limburg

 

bewel.be

©  SNOKX BVBA  /  BEWEL VZW

All rights reserved

SNOKX en BEWEL bundelen hun krachten en zetten met De Limutatiezaak de cirkulaire economie mee op de kaart in Limburg.